Signed the Agreement Cooperation between Tirana Stock Exchange and International Finance Corporation (IFC).

In the framework of continuous cooperation with the International Finance Corporation – IFC, as part of Corporate Governance Program in Southeast Europe, on 10 November 2010, signed the Cooperation Agreement between Tirana Stock Exchange, represented by Mrs. Anila Fureraj, General Director and Mr. Giovanni Daniele, Resident Representative of the International Finance Corporation (IFC). The signing of this agreement serves as a basis for cooperation between…

Pjesemarrja e Burses se Tiranes ne panairin “WORK AND STUDY”

Pergjate datave 12-14 tetor 2012, Bursa e Tiranes sh.a., morri pjese ne Edicionin e III-te te panairit “Work & Study” ne Pallatit e Kongreseve, te organizuar nga Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane, ne partneritet me Bashkine e Tiranes dhe ne bashkepunim me Komisionin Europian, Ministrine e Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes, Ministrine e Punes Ceshjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta si dhe ne bashkepunim me…

Zyrtare te larte te tregjeve Kapitale te SEE diskutuan mbi implementimin e integrimit Rajonal

Më 29 Qershor, Programi USAID-it për Stabilitetin Financiar priti zyrtaret e Bursave, Komisioneve të Letrave me Vlerë dhe Depozituesve Qëndrorë, nga Europa Juglindore, te cilet u mblodhen ne Zagreb, Kroaci, per te diskutuar finalizimin e planit te zbatimit te nivelit te larte per integrimin e bursave ne tete juridiksione te Europes Juglindore. Ne takim u zgjodh Komiteti Drejtues i Projektit per te zhvilluar dhe implementuar…

Zhvillohet Asambleja e Pergjithshme te 18-te dhe Mbledhja e Grupit te Punes se Federates Euroaziatike te Bursave (FEAS)

Ne datat 20-21 shtator ne Sofie, Bullgari u organizua Asambleja e Pergjithshme e FEAS-it si dhe Mbledhja e Komitetit te Punes. Bursa e Tiranes si anetare me te drejta te plota ne Federaten Euro-Aziatike te Bursave ne keto vende u perfaqesua nga Drejtuesja e Institucionit, Znj Anila Fureraj. Gjate këtij eventi u diskutua per ecurine e aktivitetit te FEAS gjate vitit 2012, analiza e punes…

Pjesëmarrja e Bursës së Tiranës sh.a. në konferencën “Përforcimi i Mbështetjes Financiare në Tregun e Kapitaleve për Europën Juglindore : Krijimi i Mundësive për Kompanitë Kosovare”

Ne date 15 nentor, Ministria e Financave te Kosoves dhe Shoqata e Bankave te Kosoves ne bashkepunim me DASH, USAID dhe PFS, organizuan nje konference nje ditore me teme: “Tregu Rajonal i Kapitaleve per Europen Juglindore: Krijimi i Mundesive per Kompanite Kosovare”. Ne kete konference morren pjese perfaqesues te larte te botes se finances se Kosoves, Drejtues te Misionit USAID per Kosoven, si dhe drejtues…

Workshop i organizuar me ekspertet e Burses se Stambollit dhe Burses se Tiranes prane Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë

Me date 17 tetor 2012, Bursa e Tiranes ne bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tirane, organizuan workshopin me perfaqesues te biznesit. Ne kete takim ishin te ftuar dhe perfaqesues te Burses se Stambollit dhe institucioneve te tjera te tregut te kapitaleve. Aktiviteti u hap nga fjala e Znj. Anila Fureraj, Drejtore e Pergjithshme e Burses se Tiranes, e cila pershendeti pjesemarresit ne kete…

Meeting of the Supervisory Board of the TSE

On October 24th was held the regular meeting of the Supervisory Board of the TSE. The issues were discussed at this meeting were previously defined on the agenda. Some of this discussed the review of the actual budget of TSE for 2011, the 3rd month report of General Director and a number of different issues in the context of stock market activity.

Tirana Stock Exchange on “InterFEAS Magazine”

From August 2009, FEAS organization has initiated a series of magazine publishing. In each edition, introduced to a region of countries, which decided the information on these countries’ stock markets, future goals, statistics, information about the country, news, interviews, photos etc.. These publications are a great opportunity to raise attention and awareness to the participating countries and markets in the region’s FEAS. On third publish…